facebook

Rekonstrukce interiérů oddělení Stomatologie UVN

U Vojenské nemocnice, Praha 6

Rekonstrukce se týkala 2.NP pavilonu B v areálu ÚVN. Objekt byl vybudován v letech 1936-1938. Navržené řešení respektuje stávající objekt, minimalizuje zásahy do nosných konstrukcí a rozvodů medií v budově.
Jednoduché trojtraktové řešení akcentuje výrazným prvkem vestavěných skříní a skrytých dveří v prostoru chodby, což je prvek, který sjednocuje celé oddělení a usnadňuje orientaci v prostoru.

detail skrýt