facebook

Moderní vila

Pardubický kraj

Vila je koncipována jako dům v maximální míře propojený se zahradou. Zahrada je navržena jako moderní konceptuální prostor plně navazující na charakter samotného domu.

Vila má velmi lapidární hmotovou strukturu. Jedná se o bílý hranol, který je postupným ubíráním hmoty vnitřně členěn na další prostory. Na severní straně vedlo ubírání k vytvoření výrazné konzoly atiky střechy, která z uličního průčelí působí jako dominanta, horizontální věž. Odvážná konzola bez podpory byla jedním z nejsložitějších technických prvků stavby. Za atikou je umístěno letmo uchycené konzolové schodiště vedoucí z rozsáhlé střešní terasy, která má být koncipována jako zahrada a propojuje střechu jako integrální součást užitného prostoru domu. Na střeše bude umístěna střešní terasa s jedinečným výhledem na okolní krajinu. Krajina je společně se zahradou nejvýraznějším výtvarným prvkem.
Rozměrné prosklené plochy rámují výhledy z domu jako obrazy. Dům je na severní straně doplněn garáží s vjezdem pootočeným o 90°, který umožňuje lepší manipulaci s vozidly a neruší primární abstraktní kompozici domu.

Před garáží je vytvořená jednolitá zpevněná plocha bez členění stejně jako budoucí kamenná zahrada. Přízemí domu je koncipováno jako obytný a společenský prostor s vysokou mírou variability. Rozměrné posuvné stěny ze skla a vysoce leštěného dřeva mohou všechny místnosti stejně dobře propojit jakož i rozdělit. Proměna interiéru za několik málo vteřin byla základním požadavkem investora. Do patra vede odlehčené nerezové schodiště s dřevěnými stupni a skleněným zábradlím. Patro je pak určeno pro soukromý pobyt v ložnicích. Dům je navržen jako železobetonový monolitický skelet s vyzdívkami.
(Foto Kateřina Kokešová)

detail skrýt